søndag den 19. oktober 2014

Uddannelsesparathedsvurdering i 8. klasse kan ske i SkoleIntra

SkoleIntra kan håndtere uddannelsesparathedsvurderinger fra og med version 5.7, som er ude på skolerne medio november

Som bilag til dette indlæg findes to artikler, der forholdsvis detaljeret beskriver, hvordan man vil kunne håndtere uddannelsesparathedsvurderinger (UPV) i 8. klasse i skoleåret 2014-15 i SkoleIntra.
Baggrunden:
I skoleåret 2014-15 skal skolen give elever i 8. klasse en vurdering af deres uddannelsesparathed i forhold til deres foreløbige ønsker om ungdomsuddannelse. Vurderingerne skal indsendes til Optagelse.dk, så UU-vejlederne kan tilgå dem der. I skoleåret 2014-15 kører 9. klasse under de tidligere regler, så der skal ikke indsendes UPV for 9. klasse i indeværende skoleår.

Vurdering af uddannelsesparathed skal ske samtidig med eller umiddelbart efter første karaktergivning - typisk i november måned. Senest den 1. december skal skolerne indberette uddannelsesparathedsvurderingen til Optagelse.dk.

Da den nye funktionalitet til UPV først indgår i SkoleIntra version 5.7, som forventes at være rullet ud på alle skoler medio november 2014, er skolerne under et tidspres, så vi anbefaler, at man forbereder sig ved at læse følgende orientering om, hvordan SkoleIntra kan bruges til at afgive og sende UPV til Optagelse.dk.

Skolerne skal være oppe på dupperne med UPV i 8. klasse
Da tidsrammen er meget snæver, er det vigtigt, at man ude på skolerne vælger, om man vil bruge SkoleIntra, eller om man vil bruge andre systemer til at vurdere elevernes uddannelsesparathed. Og man skal derfor allerede nu planlægge, hvordan UPV skal foregå i 8. klasse, så man straks er klar til at tage SkoleIntras system i brug i den sidste halvdel af november.

Der er følgende faser i processen:

1. Elevens foreløbige uddannelsesønske
Eleverne på 8. årgeng fortæller i løbet af november måned om deres foreløbige uddannelsesønske, som enten kan være en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller andet. Dette vil kunne ske i ElevIntra, ElevIntra Mobil eller på analog form via papir, samtaler ol.

2. Lærernes vurdering af elevens uddannelsesparathed
Lærerne kan via Værktøj > Evaluering > Uddannelsesparathedsvurdering vurdere elevernes personlige og sociale forudsætninger i forhold til de ønskede ungdomsuddannelser.3. Uddannelsesparathedsvurderingerne for 8. klasse sendes til Optagelse.dk inden 1. december
Skolens ledelse sender data for hver klasse til Optagelse.dk. Det gøres ved at klikke på en knap i SkoleIntra. Hvis der senere sker ændringer af vurderinger, skal data sendes igen.

4. Skolens uddannelsesparathedsvurdering formidles til forældre og elever i elevplanen.
UPV kan overføres til elevplanen. Det er muligt at overføre UPV til elevplaner, der er baseret på dokumentskabeloner og til elevplaner baseret på formularskabeloner.

Læs mere i de to artikler - og følg med på itslearnings hjemmeside.

mandag den 21. juli 2014

Nyt i SkoleIntra 5.6

Der kommer en ny version af SkoleIntra allerede august-september 2014. Tidligere plejede efterårsversionen først at blive udrullet efter efterårsferien. Udrulningstidspunktet er fremrykket på grund af folkeskolereformen og arbejdstidsreformen og de ændringen i skolens hverdag, som disse reformer medfører. SkoleIntra 5.6 indeholder en del forbedringer, som kan hjælpe skolerne under de ændrede vilkår.

Her er de vigtigste forbedringer i SkoleIntra 5.6:

PersonaleIntra:
 • Det maksimale daglige lektionsantal er forøget til 30 lektioner
 • Frie skematekster i grundskemaet
 • Samlet menu til tilpasning af PersonaleIntra
 • Genveje til adminitrator-funktioner
 • Aktiviteter som er relevante for en afdeling
 • Ændret terminologi i vejledningen - PersonaleIntra i stedet for LærerIntra
 • Valgfrie tidsrum til MUS-samtaler
 • Bedre overblik over eksisterende noter i vagtbog
 • Påmindelse om skolebestyrelsesbeskeder
 • Masseoprettelse af skemaperioder af valgfri længde
 • Forenklede fælles mål
 • Autosvar i beskedsystem
 • Import af hold fra de administrative systemer
 • Upload og automatisk sammenfletning af flere skemafiler

ForældreIntra:
 • Tiltag til undgåelse af tomme menupunkter i ForældreIntra
 • Straksadvisering om beskeder og kontaktbogsnoter
 • Flere besvarelser pr. barn ved tilmelding til arrangementer
 • Ændret første indlogning i ForældreIntra


Læs en uddybende beskrivelse af ændringerne her:

Nyt i SkoleIntra 5.6.0.pdf


lørdag den 7. juni 2014

Let adgang til MobilIntra

MobilIntra er en webapplikation, der skal køre i en browser. Det er ikke en selvstændig app, der kan downloades fra App Store eller Play Butik. Se her hvordan du opretter en genvej til MobilIntra på din mobiltelefon eller tablet, så MobilIntra kommer til at virke stort set som en app.

Lad os tage udgangspunkt i, at du er forælder og ønsker at få let adgang til ForældreIntra på din IPhone. Her skal du gøre følgende:
 • Åbn Safari-browseren og skriv adressen på skolens intranet efterfulgt af ”/m/fi”, fx 560.skoleintra.dk/m/fi
 • Tryk på dele-ikonet nederst i browservinduet og vælg muligheden ”Føj til hjemmeskærm”


Herefter har du et ikon på din mobiltelefon, som giver nem adgang til ForældreIntra. Første gang du skriver dit brugernavn og adgangkode og går ind i ForældreIntra, tilbyder din mobiltelefon at huske disse oplysninger, så du ikke skal skrive dem hver gang. Vælg ”Arkiver adgangskode”.Næste gang du ønsker at åbne ForældreIntra Mobil, skal du blot trykke på ikonet, og du kommer ind uden at skulle foretage dig yderligere.

På helt samme måde kan skolens medarbejdere lave en genvejsikon til PersonaleIntra ved at bruge skolens domænenavn efterfulgt af ”/m/li”. Elever kan lave en genvejsikon til ElevIntra ved at benytte skolens domænenavn + ”/m/ei”. Metoden kan også bruges, hvis du har en IPad.

Hvis du har en Android-baseret mobiltelefon eller tablet, kan du lave en tilsvarende genvejsikon ved at følge denne fremgangsmåde:
 • Åbn browseren Chrome og skriv webadressen på MobilIntra
 • Når indlogningsskærmen vises, skal du trykke på menu-knappen nederst til venstre under skærmen på din enhed og vælge ”Føj til startskærm”.

søndag den 1. juni 2014

SkoleIntras brug af CPR-numre

Af sikkerhedsgrunde gemmes CPR-numre ikke i læsbar form i SkoleIntra. I stedet gemmes for hver bruger en tekststreng, der dannes ved hjælp af SkoleIntras egen hemmelige krypteringsalgoritme ud fra bl.a. cpr-nummeret. Krypteringen er irreversibel. Dvs. at man ikke ud fra den krypterede tekststreng kan genskabe en brugers rigtige cpr-nummer.

Import

Det krypterede cpr-nummer benyttes blandt andet ved opdatering af oplysninger om elever, forældre og medarbejdere fra de administrative systemer for at afgøre, om der er tale om nye brugere eller brugere, som allerede findes i SkoleIntras database. Navne og adresser er jo ikke altid unikke, så derfor er cpr-numre nødvendige til entydig identifikation.

Første indlogning

I forbindelse med det første login i PersonaleIntra skal medarbejderen anvende et brugernavn, som udleveres af skolen. Som midlertidig adgangskode skal brugeren benytte sit cpr-nummer. Når brugeren har indtastet brugernavn og cpr-nummer og klikker på Login-knappen, sendes oplysningerne over en sikret forbindelse (SSL) til serveren. På serveren krypteres det indtastede cpr-nummer med SkoleIntras hemmelige krypteringsalgoritme, og resultatet sammenlignes med den tekststreng, som er gemt i SkoleIntras database. Hvis de to krypterede tekststrenge er ens, får brugeren adgang til SkoleIntra, og vedkommende skal vælge sig en personlig adgangskode på mindst 6 tegn (uden æøå). Når brugeren har valgt en personlig adgangkode, vil det ikke længere være adgang med cpr-nummeret som password.

Fra og med SkoleIntra 5.6 vil det samme gælde ved forældres første indlogning i ForældreIntra.

Hvorfor cpr-nummer som førstegangskode?

Hensigten med at anvende CPR-nummeret ved det første login er:
 • at sikre at det er den rigtige bruger der logger ind
 • at undgå at midlertidige kodeord skal formidles manuelt via sedler eller SMS
Når en bruger logger sig på med cpr-nummer som adgangskode, gemmes cpr-nummeret ikke, men brugeren kan etablere sit eget password som ligeledes krypteres og kun kendes af brugeren.

På skoler der ikke anvender rigtige cpr-numre til identifikation af personer, vil der fortsat være behov for at udlevere en midlertidig pinkode som førstegangskode.

PS: En del kommunale skoler giver mulighed for, at forældre kan anvende NemId ved indlogningen, og her vil brugeren have mulighed for at logge på uden at oplyse sit cpr-nummer, men stadig kunne etablere sit eget password, der kan anvendes ved efterfølgende logins.

onsdag den 14. maj 2014

Samlet menu til administrator-funktioner

Vi har ofte hørt kritik af, at det er for svært at finde rundt i administrator-funktionerne i PersonaleIntra, når de er delt op på tre menupunkter: Indstillinger, Tilpasning og Vedligeholdelse. Det bliver der lavet om på i SkoleIntra 5.6.

Her bliver administrator-funktionerne samlet i én menu under Admin > Tilpasning. Menupunkterne bliver grupperet i relevante afsnit, og der bliver tilføjet en søgefunktion, så man let kan finde den ønskede mulighed.

Menupunkter

De forskellige administrator-funktioner er grupperet i logiske enheder den nye menuside med tre spalter, som det fremgår af dette skærmbillede:Hvis man lader musepilen hvile et øjeblik på et menupunkt, dukker der et tooltip frem, der viser hvilke tags, der er knyttet til menupunktet. Disse tags bruges af søgefunktionen.  

Søgning

Hvis man ikke umiddelbart kan finde den ønskede funktion i sidens mange links, kan man skrive et par bogstaver i søgefeltet, og så vil de relevante muligheder vises sig i en drop-down-menu. Der søges ikke kun i menupunkternes tekster, men også i de tilknyttede tags. Derved er der større sandsynlighed for at søgningen giver det ønskede resultatGenveje til administrator-funktioner
 
Når en bruger er logget ind i PersonaleIntra med administrator-rettigheder, vil vedkommende se et lille tandhjuls-ikon på visse sider. Klikker man på ikonet, ledes man direkte til en side, hvor der kan foretages relevante indstillinger.
onsdag den 26. marts 2014

Nu fastlægges strategien for det nye SkoleIntra


Modernisering påbegyndes nu
Der har været en del røre om SkoleIntra i de forløbne måneder; men nu er dagligdagen ved at indfinde sig, og vi kan igen trække i arbejdstøjet og begynde at kigge fremad!

På et velbesøgt informationsmøde den 20. marts 2014 blev repræsentanter for kommuner og skoler orienteret om SkoleIntras fremtidige udvikling i itslearnings regi. Se omtalen af mødet på http://www.itslearning.dk/skoleintramodeItslearning har vilje, knowhow og kapital til hurtigt at foretage den længe ventede modernisering af SkoleIntra – og denne modernisering påbegyndes nu. På informationsmødet blev eftermiddagen brugt til, at brugerne kunne deltage med et bud på prioriteringerne af de mange ønsker til et nyt SkoleIntra.

Det er planen, at et moderniseret SkoleIntra skal bygge på samme rammeværktøj, som itslearning benytter i deres produkter, og at programkoden vil blive omskrevet til dot-net. Dette rammeværktøj bygger på responsivt design og tilpasser sig til den anvendte enhed.
Først konverteres det eksisterende MobilIntra, og efterfølgende vil flere og flere moduler fra den gammelkendte pc-udgave af SkoleIntra blive omskrevet og gjort tilgængelig i Det nye SkoleIntra. Når konverteringen er overstået, vil SkoleIntra og MobilIntra være smeltet sammen til en platformsuafhængig applikation.

Generelt vil man i fremtiden kunne orientere sig om forhold vedrørende SkoleIntra på itlearnings hjemmeside. Her kan man aktuelt også finde en FAQ-artikel med spørgsmål og svar vedr. itslearnings overtagelse af SkoleIntra (http://www.itslearning.dk/skoleintraside-2)

fredag den 7. marts 2014

Nyt i SkoleIntra 5.5

I løbet af april-maj 2014 udrulles en ny version af SkoleIntra. Version 5.5 indeholder bl.a. følgende forbedringer:LærerIntra


Personlig førstegangskode til LærerIntra
Indtil nu har nye brugere skullet logge ind i LærerIntra med deres initialer og en fælles standardkode for at vælge en personlig adgangskode. For at forhindre misbrug er det nu ændret, så nye brugere skal benytte deres cpr-nummer som adgangskode ved første indlogning. Det samme gælder for eksisterende brugere, hvis deres kodeord bliver nulstillet. Desuden er der tilføjet en mulighed for, at administrator kan sende en SMS med loginoplysninger til nye brugere.

Ny import af elev- og personaledata
Ved import fra central server benyttes nu en udvidet import kaldet WS17, som bl.a. giver mulighed for at overføre flere oplysninger fra de administrative systemer. Bl.a. kan man nu importere mere end 3 forældre/kontaktpersoner pr. elev. Man kan importere oplysninger om forældremyndighed, fotoID og efterskoleoplysninger som fx elevnummer og værelsesnummer. På sigt bliver det muligt at importere holdoplysninger.

Forbedrede fejlmeddelelser ved import af personaledata
På skoler med flere selvstændige afdelinger kan der opstå fejl ved import af personaledata, hvis de samme personer er registreret på flere afdelinger med forskellige oplysninger, eller hvis flere ansatte har de samme initialer. Før man kan importere personaledata fra central server skal der ryddes op i personaleoplysnignerne i de administrative systemer. SkoleIntra giver nu en bedre beskrivelse af problemerne, så det bliver nemme at lokalisere og afhjælpe problemerne.

Import af personalefotos fra central server
Flere administrative programmer leverer automatisk fotos af medarbejdere til UNI-C’s centrale server en gang i døgnet. Hvis skolen benytter udvidet import via WS17, er der mulighed for at importere disse personalefotos til SkoleIntra uden at skulle have besvær med at uploade og sammenflette.

Kommentarer til vagtbogsnoter
Det er nu igen muligt at tilføje kommentarer til noter i vagtbogen. Kommentarer gemmes i særskilte poster i databasen, men vises i samme tråd som den oprindelige note.

Kopi af vagbogsnote til klasselog og kontaktbog
Der er etableret en tættere sammenhæng mellem en vagtbogsnote og evt. kopier af samme i klasseloggen og i elevens kontaktbog. Ændrer man noten i vagtbogen, ændres kopien i klasseloggen og/eller kontaktbogen automatisk. Slettes vagtbogsnoten, slettes evt. kopier også.

SMS indgår i sikkerhedsgrupper
Adgang til at sende SMS’er fra SkoleIntra indgår nu på lige fod med de øvrige rettigheder i sikkerhedsgrupperne. Dvs. at man kan tildele adgang til at sende SMS’er til mange brugere i en og samme arbejdsgang ved blot at give sikkerhedsgruppen denne rettighed.

Oversigt over adgang til beskyttede elevdata
Nu vises også brugere uden adgang til beskyttede elevdata i oversigten, så det bliver lettere at opdage fejl. Ud for medarbejdere vises et redigeringsikon, som fører til siden, hvor man tildeler læse- og skriveadgang, mens der ved eksterne brugere vises et redigeringsikon, som fører til siden, hvor man tildeler læseadgang.

Nye elementer på afdelingsforsider
Nu kan man også indsætte følgende elementer på afdelingsforsiderne:
 • Nyt fra…
 • Elevernes fødselsdage
 • Medarbejdernes fødselsdage
Man vælger nyhedskategori til Nyt fra… under Admin > Tilpasning > Afdelinger.
Kun fødselsdag for afdelingens elever og medarbejdere vises.

Beskyttelse af administrator
Vi har ændret siderne, hvor man tilføjer og fjerner administratorrettigheder under Admin > Adgang > Administratorrettigheder, så man kan beskytte en administrator mod sletning i forbindelse med import af personaledata. Importsiderne respekterer denne indstilling ved ikke at tilbyde at slette beskyttede brugere. Dette kan fx være relevant, hvis kommunen har en “superadministrator” på alle kommuneskolernes intranet.

Første bruger oprettes som beskyttet administrator
Hvis man tilgår et helt nyt site uden brugere, bliver man bedt om at oprette en bruger. Denne første bruger vil automatisk blive oprettet som beskyttet bruger med administratorrettigheder. Beskyttelsen sikrer, at vedkommende ikke bliver slettet igen ved den første import af personaledata.

Selektiv eksport af elevdata
Ved udveksling af elevdata mellem skoler under Admin > Import/eksport > Udveksling af elevdata mellem skoler kan man nu fravælge at eksportere noter i elevens kontaktbog og klasselog. Disse noter kan indeholde følsomme oplysninger, som skolen ikke ønsker eller har tilladelse til at videregive.

Nemmere udpegning af alle klasser i opslagstavlen
På mobile enheder er det besværligt at skulle markere alle klasser, hvis man vil offentliggøre et opslag for hele skolen. For at gøre det lettere kan man nu nøjes med ar markere punktet “Alle klasser”, når man opretter opslag på mobil eller tablet, og så indsættes alle klasser automatisk i målgruppen.

Besked til elever om klasselognote
Nu kan man vælge at sende en besked til alle valgte elever, samtidig med at man opretter eller redigerer en note i klasseloggen. Tidligere kunne man sende besked til elever via et ikon i oversigten over klasselognoter, men her var der kun mulighed for at sende til én elev adgangen. Denne mulighed er ikke længere tilgængelig.

Orientering om ny kontaktbogsnote
Når en medarbejder opretter en note i kontaktbogen, kan vedkommende nu sende en automatisk genereret besked til en eller flere kollegaer. Beskeder kan sendes til medarbejdere, eksterne brugere eller team.

Adgang til Forældreintra
Der er tilføjet en ny oversigt under Admin > ForældreIntra > Adgang til ForældreIntra, hvor man i et samlet overblik kan se og evt. ændre kontaktpersoners adgang til og rettigheder i ForældreIntra. Her kan man for hver forælder/kontaktperson se, om vedkommende har adgang til ForældreIntra. Desuden kan man se, om vedkommende har adgang til kontaktbogen, må tilmelde sig til samtaler og arrangementer og bliver vist på klasselister. Redigering af brugernavne og adgangskoder er flyttet til Admin > ForældreIntra > Brugernavne og adgangskoder.

Ringetider i MUS-samtaler
Hvis man vælger afdeling i forbindelse med oprettelse af MUS-samtaler under Koordination > MUS-samtaler, og der er defineret ringetider for den valgte afdeling, så vises afdelingens ringetider i oversigten over MUS-samtaler i stedet for standardringetiderne.

Nyt skin
Under Admin > Indstillinger > Layout kan man nu vælge et nyt tema ved navn Itslearning. Temaet lægger sig tæt op ad Itslearnings design. Det nye tema benytter lodret menu og kører med 100% rammebredde uanset brugerindstillinger. 


Forbedring af sider til oprettelse af ferier og skemaløse perioder
Det er blevet lettere at oprette og vedligeholde oplysninger om ferier og skemaløse perioder under Admin > Tilpasning > Ferier, fridage og skemaløse perioder. De berørte sider er omprogrammeret, så de er blevet mere overskuelige og nemmere at betjene. Desuden er der tilføjet en mulighed for at knytte bemærkninger til ferier og skemaløse perioder. Evt. bemærkninger bliver automatisk vist i feriekalenderen i LærerIntra, ElevIntra og ForældreIntra samt i MobilIntra. Bemærkningsfeltet kan fx bruges til at gøre opmærksom på SFO’ens åbningstider i ferier.

Framelding fra lekiehjælp
SkoleIntra 5.5 indeholder et nyt modul, hvor forældre (og lærere) kan registrere framelding fra lektiehjælp og faglig fordybelse. Forudsætningen for at bruge modulet er, at skemaet indeholder oplysninger om lektiehjælpstimer, og at modulet aktiveres under Admin > Tilpasning > Lektiehjælp. Når modulet er aktiveret, kan medarbejdere får overblik over frameldinger samt foretage frameldinger under Koordination > Lektiehjælp. Forældre kan framelde fra lektiehjælp i ForældreIntra under Dialog > Lektiehjælp, og eleverne kan se til- og frameldinger i ElevIntra under Eleven > Lektiehjælp.ElevIntra

Nyt skin
Under Admin > ElevIntra > ElevIntras layout kan administrator nu vælge et tema, der er inspireret af Itslearnings design. Valget gælder for alle klasser. Det nye tema benytter faste farver, lodret menu og kører med 100% rammebredde uanset øvrige indstillinger. Hvis administrator fortryder valg af Itslearning-layout, gendannes de oprindelige indstillinger automatisk. Administrators valg af det nye skin låser ikke for ændringer, så de enkelte klasseteam vil stadig kunne vælge et andet design til deres klasser under Admin > Tilpasning > Klassens designvalg, hvis de ønsker det. Hvis ElevIntra er indstillet til at benytte
Itslearning-tema, skjules menupunktet Eleven > Mine indstillinger > Farver og grafik i ElevIntra, således at elever ikke kan ændre farver mm.

ForældreIntra

Besked til medarbejderteam
Hvis skolen har givet en klasses forældre adgang til at sende beskeder til et medarbejderteam ved at markere teamet under Admin > ForældreIntra > Tilpas beskedsystemet, vil klassens forældre kunne vælge teamet som modtager i ForældreIntras beskedsystem. Når teamet vælges, vises teamets medlemmer. På en computer kan man “plukke” teammedlemmerne enkeltvis eller samlet. På tablet eller mobil skal teammedlemmerne markeres enkeltvis.

Nyt skin
Under Admin > ForældreIntra > Standardlayout i LærerIntra kan administrator vælge mellem klassisk layout og et nyt skin, der er inspireret af Itslearnings layout. Valget gælder for alle klasser. Det nye skin benytter faste farver, lodret menu og kører med 100% rammebredde. Hvis administrator fortryder valg af det nye skin, gendannes de oprindelige indstillinger automatisk. Hvis skolen vælger at benytte Itslearning-layout, skjules menupunktet Indstillinger > Layout i ForældreIntra, så forældrene ikke kan ændre farver mm.

Forbedret påmindelsesdialog
Påmindelsesdialogen i ForældreIntra kan gøre opmærksom på beskeder vedr. flere elever. Nu sendes man direkte til den ønskede elevs indbakke, når man klikker på et link i påmindelsesdialogen.


MobilIntra

Framework opdateret
MobilIntra er opdateret, så det nu benytter den nyeste udgave af Twitter Bootstrap. Samtidig er der sket en række layoutmæssige ændringer, fx er knapperne gjort flade.

Mere information på forside
MobilIntras forside viser nu de nyeste opslag fra opslagstavlen. Desuden vises påmindelser og en illustration. Illustrationer hentes fra skiftende billeder, fast forsidebillede eller nyhedsarkivet.

Genvejsknapper på forsiden på mobil
Forsiden i ElevIntra Mobil og ForældreIntra Mobil er ændret, så der er nem adgang til de mest brugte funktioner via store knapper. Der er genveje til beskeder, lektier, skemaændringer mm. Der vises 4 eller 6 knapper på forsiden. På knapperne vises, om der er noget nyt/ulæst. Genvejsknapperne vises kun på mobiltelefoner. På tablets er menuen altid er tilgængelig, så her er der ikke behov for genvejsknapper. Hvis skolen ønsker andre funktioner på knapperne, kan man konfigurere knapperne for en eller flere klasser i LærerIntra under Admin > MobilIntra. Elever og forældre kan ikke ændre knapperne.


Vikarens skema
Hvis man i LærerIntra Mobil tapper på vikarens initialer under Skema > Vikar, vises en samlet oversigt over vikarens timer på den valgte dag i et pop-up-vindue

Indlogning med førstegangskode
Nu kan forældre logge ind i ForældreIntra Mobil med førstegangskoden, hvis de endnu ikke har oprettet en personlig adgangskode. Logger man ind med en førstegangskode, skal man vælge sig en personlig adgangskode, før man får adgang.

Bekræftelse af kontaktoplysninger
Forældre skal bekræfte mailadresse og telefonnumre hver tredje måned. Denne bekræftelse er en forudsætning for, at de kan modtage adviseringsmails om nyt i ForældreIntra. Tidligere kunne man kun bekræfte kontaktoplysninger i ForældreIntra, men nu er det også muligt i MobilIntra. Ønsker forældre at ændre oplysninger, skal det dog fortsat ske i ForældreIntra.

Framelding fra lektiehjælp
Det nye modul til framelding fra lektiehjælp og faglig fordybelse er også implementeret i MobilIntra. Elever, forældre og medarbejdere finder Lektiehjælp på et faneblad under Lektier.


Infokiosk

Forbedret valg af parameter
På visse dynamiske sider i infokiosken kan der vælges en parameter, som indskrænker visningen til fx en enkelt afdeling, aktivitetstype eller reservationsemne. Tidligere skulle man selv finde ID’et på parameteren og skrive det i et tekstfelt. Nu vælges parameteren i en valgboks. Følgende sider tager en parameter:
 • Dagens aktiviteter for valgt aktivitetstype (aktivitetstype)
 • Dagens eksterne aktiviteter for valgt aktivitetstype (aktivitetstype)
 • Dagens aktiviteter for valgt afdeling (afdeling)
 • LærerIntras opslagstavle (afdeling)
 • ElevIntras opslagstavle (afdeling)
 • Skemaændringer for afdeling (afdeling)
 • Dagens vikarer for afdeling (afdeling)
 • Elevers fødselsdage (afdeling)
 • Hvem har ulæste beskeder? (afdeling)
 • Hvilke lærere har ulæste beskeder? (afdeling)
 • Dagens medarbejderinfo (afdeling)
 • Den aktuelle ugeplan for SFO (sfo-afdeling)
 • Dagens gårdvagter (område)
 • Dagens reservationer (emne)