mandag den 26. januar 2015

Nyt i SkoleIntra 5.8

I løbet af februar 2015 udrulles SkoleIntra version 5.8 på alle sites. Her er en oversigt over de vigtigste nyheder i den nye version:
 • Administratorstyrede indstillinger i ElevIntra og ForældreIntra
 • Valgfrihed mht. forældrenes førstegangskoder
 • Mere fleksible formularer i elevplaner
 • Justerbar billedstørrelse i fotoalbum
 • Nemmere håndtering af medarbejdernes teamtilhørsforhold
 • Skemabaseret ugeplanredigering
 • Aktiviteter hen over midnat
 • Nemmere udpegning af kontaktelever
 • Bedre overblik over skema og vikaroplysninger
 • Ringetider i alle skemaer
 • Mulighed for lektioner uden lærer, fag eller klasse
 • Forbedringer i synkronisering til ekstern kalendersystem
 • Efterskoleoplysninger flyttet på elevens kort
 • Mulighed for at oversætte ordet "klasse"
 • Information om lånte biblioteksbøger i ForældreIntra
 • MobilIntra afløses af Ny SkoleIntra
 • Notifikationsapp til forældre

Du kan se en mere detaljeret beskrivelse her:
Nyt i SkoleIntra 5.8


lørdag den 29. november 2014

Administratorstyret opsætning af ForældreIntra

Når en klasse tager ForældreIntra i brug, får man ”den fulde pakke” med nogle på forhånd valgte indstillinger. Det er så intentionen, at klassens lærere og pædagoger skal gennemgå indstillingerne og fastlægge, hvad forældrene skal have adgang til i forhold til den praksis, som man har valgt i den pågældende klasse.

Erfaringen viser desværre, at ikke alle klasseteam benytter muligheden for at tilpasse ForældreIntra til den lokale praksis. Resultatet er, at der i ForældreIntra er en række ”blindgyder” i form af menupunkter uden indhold og tomme forside-elementer. Det har været et irritationsmoment for mange forældre.

Derfor har det været et stort ønske fra mange skoler, at man centralt kan indstille og låse ForældreIntra, så alle klassers forældre har de samme muligheder. I SkoleIntra 5.8 bliver dette ønske indfriet.

I version 5.8 har administrator adgang til et nyt menupunkt Admin > ForældreIntra > Standardopsætning. Når man klikker på dette link, får man mulighed for at oprette én eller flere profiler. En profil indeholder en standardopsætning for en udvalgt målgruppe, fx hele skolen, en afdeling, en årgang eller en enkelt klasse.Hver profil rummer følgende indstillinger:
•    Elementer på forsiden
•    Skjulte menupunkter
•    Beskedmodtagere
•    Andre indstillinger
Profilen anvendes af
Når man tilknytter en klasse til en profil, kan klassens lærere ikke længere selv ændre de indstillinger, som indgår i profilen, da klassernes indstillinger bliver låst til standardopsætningen. Medarbejderne kan fortsat lægge indhold ind i form af skiftende billeder, opslag, dokumenter mm, men de kan altså ikke ændre indstillingerne.
Hvis man senere fjerner en klasse fra profilen, gælder klassens egne indstillinger igen, og låsen ophæves.

Elementer på forsiden
Her fastlægger administrator hvilke elementer der skal vises på forsiden i de tilknyttede klassers ForældreIntra. Når klassen benytter en standardindstilling, kan forældrene ikke selv til- og fravælge forside-elementer.

Skjulte menupunkter
Den overordnede styring af ForældreIntras menu sker som hidtil under Admin > ForældreIntra > ForældreIntras menu. Profilen indeholder oplysninger om afvigelser herfra, idet man i profilen kan vælge at skjule ikke-relevante menupunkter for de tilknyttede klassers forældre.

Beskedmodtagere
Profilen indeholder også en opsætning af, hvem forældrene i de pågældende klasser må sende beskeder til, herunder medarbejdere, elever, forældre, ledelse, skolebestyrelse og elevråd.

Andre indstillinger
Endelig kan man fastlægge forældrenes muligheder i de tilknyttede klassers ForældreIntra. Det drejer sig især om, hvorvidt de forskellige dele af ForældreIntra skal være lærerstyrede, eller om det er tilladt for forældre selv at tilføje opslag, fotoalbum, dokumenter mm.

Kopiering af profiler
Når administrator har oprettet en profil for et udvalg af klasser, kan vedkommende kopiere indstillingerne til en anden profil og lave de nødvendige tilretninger. Det gør det lidt nemmere at vedligeholde forskellige profiler for forskellige dele af skolen.
Man kan også kopiere indstillinger i en profil til en klasse, som ikke er tilknyttet nogen profil. Hvis man benytter denne metode, får klassen profilens indstillinger, men indstillingerne bliver ikke låst, og det vil fortsat være muligt for klasseteamet at foretage ændringer i indstillingerne uden at skulle henvende sig til en administrator.

søndag den 2. november 2014

Video om Uddannelsesparathedsvurdering i SkoleIntra

I første halvdel af november udrulles SkoleIntra version 5.7.0 til alle skoler. Det vil derefter være muligt at lave uddannelsesparathedsvurderinger af eleverne i 8. klasse i SkoleIntra og at sende data til Optagelse.dk.

itslearning har lavet en kort video som introduktion:Læs også artiklen herunder, der henviser til to bilag med gode råd om uddannelsesparathedsvurderinger i SkoleIntra.
Uddannelsesparathedsvurdering i 8. klasse kan ske i SkoleIntra

torsdag den 23. oktober 2014

Nyt i SkoleIntra 5.7

SkoleIntra 5.7 udsendes november 2014. Det er kun kort tid siden seneste opdatering til version 5.6 blev gennemført, og SkoleIntra 5.7 indeholder derfor færre nyheder end tidligere opdateringer. Desuden indeholder version 5.7 en række fejlrettelser.

Opdateringen indeholder følgende nyheder:
 • Vurdering og indberetning af uddannelsesparathed
  Man kan i SkoleIntra vurdere elevernes uddannelsesparathed i 8. og 9. klasse. Uddannelsesparathedsvurderingerne kan derefter overføres til Optagelse.dk.
 • UPV og elevplaner
  Når man laver en uddannelsesparathedsvurdering i Skoleintra, kan man få den overført til elevplanen, så elever og forældre kan se den.
 • Metadata i elevplaner
  Den nye bekendtgørelse stiller krav om, at det registreres, hvilke fag elevplanen omhandler, og hvilke medarbejdere, der har medvirket til udarbejdelse af elevplanen.
 • Kontaktlærere
  I SkoleIntra 5.7 kan man på en nem måde tilknytte “kontaktelever” til lærerne.
Læs detaljer om nyhederne i dette dokument
 

søndag den 19. oktober 2014

Uddannelsesparathedsvurdering i 8. klasse kan ske i SkoleIntra

SkoleIntra kan håndtere uddannelsesparathedsvurderinger fra og med version 5.7, som er ude på skolerne medio november

Som bilag til dette indlæg findes to artikler, der forholdsvis detaljeret beskriver, hvordan man vil kunne håndtere uddannelsesparathedsvurderinger (UPV) i 8. klasse i skoleåret 2014-15 i SkoleIntra.
Baggrunden:
I skoleåret 2014-15 skal skolen give elever i 8. klasse en vurdering af deres uddannelsesparathed i forhold til deres foreløbige ønsker om ungdomsuddannelse. Vurderingerne skal indsendes til Optagelse.dk, så UU-vejlederne kan tilgå dem der. I skoleåret 2014-15 kører 9. klasse under de tidligere regler, så der skal ikke indsendes UPV for 9. klasse i indeværende skoleår.

Vurdering af uddannelsesparathed skal ske samtidig med eller umiddelbart efter første karaktergivning - typisk i november måned. Senest den 1. december skal skolerne indberette uddannelsesparathedsvurderingen til Optagelse.dk.

Da den nye funktionalitet til UPV først indgår i SkoleIntra version 5.7, som forventes at være rullet ud på alle skoler medio november 2014, er skolerne under et tidspres, så vi anbefaler, at man forbereder sig ved at læse følgende orientering om, hvordan SkoleIntra kan bruges til at afgive og sende UPV til Optagelse.dk.

Skolerne skal være oppe på dupperne med UPV i 8. klasse
Da tidsrammen er meget snæver, er det vigtigt, at man ude på skolerne vælger, om man vil bruge SkoleIntra, eller om man vil bruge andre systemer til at vurdere elevernes uddannelsesparathed. Og man skal derfor allerede nu planlægge, hvordan UPV skal foregå i 8. klasse, så man straks er klar til at tage SkoleIntras system i brug i den sidste halvdel af november.

Der er følgende faser i processen:

1. Elevens foreløbige uddannelsesønske
Eleverne på 8. årgeng fortæller i løbet af november måned om deres foreløbige uddannelsesønske, som enten kan være en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller andet. Dette vil kunne ske i ElevIntra, ElevIntra Mobil eller på analog form via papir, samtaler ol.

2. Lærernes vurdering af elevens uddannelsesparathed
Lærerne kan via Værktøj > Evaluering > Uddannelsesparathedsvurdering vurdere elevernes personlige og sociale forudsætninger i forhold til de ønskede ungdomsuddannelser.
3. Uddannelsesparathedsvurderingerne for 8. klasse sendes til Optagelse.dk inden 1. december
Skolens ledelse sender data for hver klasse til Optagelse.dk. Det gøres ved at klikke på en knap i SkoleIntra. Hvis der senere sker ændringer af vurderinger, skal data sendes igen.

4. Skolens uddannelsesparathedsvurdering formidles til forældre og elever i elevplanen.
UPV kan overføres til elevplanen. Det er muligt at overføre UPV til elevplaner, der er baseret på dokumentskabeloner og til elevplaner baseret på formularskabeloner.

Læs mere i de to artikler - og følg med på itslearnings hjemmeside.

mandag den 21. juli 2014

Nyt i SkoleIntra 5.6

Der kommer en ny version af SkoleIntra allerede august-september 2014. Tidligere plejede efterårsversionen først at blive udrullet efter efterårsferien. Udrulningstidspunktet er fremrykket på grund af folkeskolereformen og arbejdstidsreformen og de ændringen i skolens hverdag, som disse reformer medfører. SkoleIntra 5.6 indeholder en del forbedringer, som kan hjælpe skolerne under de ændrede vilkår.

Her er de vigtigste forbedringer i SkoleIntra 5.6:

PersonaleIntra:
 • Det maksimale daglige lektionsantal er forøget til 30 lektioner
 • Frie skematekster i grundskemaet
 • Samlet menu til tilpasning af PersonaleIntra
 • Genveje til adminitrator-funktioner
 • Aktiviteter som er relevante for en afdeling
 • Ændret terminologi i vejledningen - PersonaleIntra i stedet for LærerIntra
 • Valgfrie tidsrum til MUS-samtaler
 • Bedre overblik over eksisterende noter i vagtbog
 • Påmindelse om skolebestyrelsesbeskeder
 • Masseoprettelse af skemaperioder af valgfri længde
 • Forenklede fælles mål
 • Autosvar i beskedsystem
 • Import af hold fra de administrative systemer
 • Upload og automatisk sammenfletning af flere skemafiler

ForældreIntra:
 • Tiltag til undgåelse af tomme menupunkter i ForældreIntra
 • Straksadvisering om beskeder og kontaktbogsnoter
 • Flere besvarelser pr. barn ved tilmelding til arrangementer
 • Ændret første indlogning i ForældreIntra


Læs en uddybende beskrivelse af ændringerne her:

Nyt i SkoleIntra 5.6.0.pdf


lørdag den 7. juni 2014

Let adgang til MobilIntra

MobilIntra er en webapplikation, der skal køre i en browser. Det er ikke en selvstændig app, der kan downloades fra App Store eller Play Butik. Se her hvordan du opretter en genvej til MobilIntra på din mobiltelefon eller tablet, så MobilIntra kommer til at virke stort set som en app.

Lad os tage udgangspunkt i, at du er forælder og ønsker at få let adgang til ForældreIntra på din IPhone. Her skal du gøre følgende:
 • Åbn Safari-browseren og skriv adressen på skolens intranet efterfulgt af ”/m/fi”, fx 560.skoleintra.dk/m/fi
 • Tryk på dele-ikonet nederst i browservinduet og vælg muligheden ”Føj til hjemmeskærm”


Herefter har du et ikon på din mobiltelefon, som giver nem adgang til ForældreIntra. Første gang du skriver dit brugernavn og adgangkode og går ind i ForældreIntra, tilbyder din mobiltelefon at huske disse oplysninger, så du ikke skal skrive dem hver gang. Vælg ”Arkiver adgangskode”.Næste gang du ønsker at åbne ForældreIntra Mobil, skal du blot trykke på ikonet, og du kommer ind uden at skulle foretage dig yderligere.

På helt samme måde kan skolens medarbejdere lave en genvejsikon til PersonaleIntra ved at bruge skolens domænenavn efterfulgt af ”/m/li”. Elever kan lave en genvejsikon til ElevIntra ved at benytte skolens domænenavn + ”/m/ei”. Metoden kan også bruges, hvis du har en IPad.

Hvis du har en Android-baseret mobiltelefon eller tablet, kan du lave en tilsvarende genvejsikon ved at følge denne fremgangsmåde:
 • Åbn browseren Chrome og skriv webadressen på MobilIntra
 • Når indlogningsskærmen vises, skal du trykke på menu-knappen nederst til venstre under skærmen på din enhed og vælge ”Føj til startskærm”.